PRAVNE NAPOMENE I UVJETI KORIŠTENJA 

NAOS PLUS d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja WEB stranica, te odbija svaku odgovornost za bilo kakve kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Informacije, podaci i dokumenti objavljeni na WEB stranicama NAOS PLUS d.o.o. smiju se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja WEB stranica NAOS PLUS d.o.o., te ujedno prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

NAOS PLUS d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje WEB stranica NAOS PLUS d.o.o.

Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i sačinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja.

Za specifične savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj web stranici, molimo obratite se izravno na medicinske izvore, liječničko ili ljekarničko osoblje.

NAOS PLUS d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja WEB stranica NAOS PLUS d.o.o., te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja WEB stranica NAOS PLUS d.o.o. WEB stranice NAOS PLUS d.o.o. sadrže informacije, podatke i dokumente, te eventualne poveznice do drugih WEB stranica u vlasništvu trećih osoba.

Obzirom da NAOS PLUS d.o.o. nema nadzor nad gore navedenim informacijama, podacima i dokumentima ili WEB stranicama trećih osoba, NAOS PLUS d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti, vezano na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na WEB stranicama u vlasništvu trećih osoba.

NAOS PLUS d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno stavi na raspolaganje.

NAOS PLUS d.o.o. se obavezuje gore prikupljene podatke koristiti isključivo u svrhu uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika, te u svrhu prilagođavanja ponude proizvoda i usluga u skladu sa potrebama kupaca i korisnika.

NAOS PLUS d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika WEB stranica, obvezuje se prikupljene podatke o korisnicima brižno čuvati, te se obvezuje da iste neće učiniti dostupnima trećim osobama bez prethodnog pisanog pristanka korisnika.

 

SASTAV

svakog proizvoda objavljen

je na stranicama proizvođača

i ovlaštenih distributera

SAMO ELICINA

krema sadrži 80% ekstrakta puževe sluzi

KLINIČKA ISTRAŽIVANJA

obavljena su u bolničkim

centrima i objavljena na

PubMed-ovim stranicama

ECO

bez parabena, bez mineralnih ulja,bez silikona, bez parafina,

bez boja, bez mirisa

Distribucija za ljekarne:

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

 © Copyright 2019 NAOS PLUS, J. Crnobori 103c, 52100 Pula, Hrvatska